Bertha von Suttner:
Složte zbraně!

Z německého originálu Bertha von Suttner: Die Waffen nieder! (1889) přeložili studenti Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením Věry Kloudové a Petry Mračkové Vavroušové.

Vydavatel: Prosvěta, říjen 2019, 1. vydání
ISBN: 978-80-270-6669-8

Bertha von Suttner byla významnou osobností mírového hnutí přelomu 19. a 20. století. Narodila se v roce 1843 v Praze do rodiny Kinských a své dětství strávila v Brně. V dospělosti žila ve Vídni a krátce i v Paříži, kde navázala dlouholeté přátelství s Alfrédem Nobelem. Při pobytu v Gruzii během rusko-turecké války byla svědkyní lidského utrpení způsobeného válečným konfliktem a stala se odhodlanou pacifistkou.

V roce 1889 vydala román Složte zbraně! (Die Waffen nieder!), jehož moderní překlad letos vydáváme. Tato autobiografie fiktivní rakouské šlechtičny Marty von Tilling nebývalým způsobem zpochybnila tehdejší představy o ušlechtilosti války a vojenské profese. Široké veřejnosti přiblížila jak utrpení vojáků na frontě, které bylo v té době tabuizováno, tak i širší dopady válek na celou společnost.

Příběh se odehrává na pozadí reálných evropských konfliktů druhé poloviny 19. století a zásadní část děje je zasazena na české území, kde autorka přibližuje katastrofální humanitární dopady bitvy u Hradce Králové v roce 1866.

 

Příběh je protkán filozofickými úvahami o absurditě válek a mocenské politiky, ale také argumenty podporujícími rodící se mírové hnutí. Autorka se ostatně nikdy netajila tím, že se jedná o román agitační. Po jeho vydání se stala přední osobností evropského mírového hnutí, vydávala protiválečný časopis, stála u zrodu mnoha mírových spolků a účastnila se prvních mírových kongresů. Volala po vzniku evropského společenství a zasloužila se o vznik Mezinárodního smírčího soudu v Haagu či Meziparlamentní unie. Hájila práva žen a národnostních menšin a vyjadřovala odpor k antisemitismu. Dopisovala si s významnými osobnostmi a inspirovala Alfréda Nobela k vytvoření ceny za mír.

Její filozofie byla ovlivněna díly Immanuela Kanta, Henryho Thomase Buckleho, Charlese Darwina či Lva Nikolajeviče Tolstého, který její knihu Složte zbraně! přirovnal k významnému americkému románu Chaloupka strýčka Toma: „Zrušení otroctví předcházela slavná kniha jedné ženy, paní Beecher-Stoweové. Dej Bůh, aby po Vaší knize následovalo zrušení války.“

V roce 1905 byla Bertha von Suttner jako první žena oceněna Nobelovou cenou za mír. Ani poté se nepřestala angažovat. Až do své smrti propagovala ideje humanismu a varovala před zbrojením a rostoucí hrozbou konfliktu. Zemřela v červnu 1914, dva měsíce před vypuknutím první světové války.